Herroepingsrecht

Wat houdt mijn ‘herroepingsrecht’ in?
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode‘ van 7 dagen na afleveringvan het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.Regels
Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en solide verpakking aan Visioned retourneren.
 Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.
 De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant. De leverancier is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn (met aftrek van de gemaakte administratiekosten zoals kosten voor iDEAL en Paypal). 
Kijk op: Europees Consumenten Centrumvoor meer informatie over het herroepingsrecht.Voordat je bestelling verzonden is
Zolang je bestelling nog niet betaald, verpakt en/of verzonden is, kun je de bestelling annuleren. Gebruik hiervoor het contactformulier van de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl *)

Nadat je bestelling verzonden is

Gebruik het contactformulier van de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl *) als je het artikel wilt retourneren nadat je een artikel hebt ontvangen. 
Je betaalt slechts de verzendkosten voor het retourneren zelf. Het aankoopbedrag exclusief portokosten wordt teruggestort op je bankrekening zodra de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl je retourzending heeft ontvangen.

Let op dat het juiste rekeningnummer en de juiste tenaamstelling vermeld is in het formulier!
 Wees je ervan bewust dat je, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl dus binnen 7 dagen na ontvangst van je bestelling op de hoogte dient te brengen.
Je mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:
  1. Je het product niet gebruikt hebt.
  2. Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
  3. Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar je is verstuurd. 

We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:
  4. Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
  5. Indien je je bestelling weigert of niet duidelijk aangeeft dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen de overeengekomen periode, is het voor de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl *) onmogelijk om na te gaan waarom je je bestelling niet aangenomen hebt. 
In zulke gevallen zal je bestelling niet alleen in rekening worden gebracht, maar ook alle bijkomende kosten die de klantenservice van de Camino des Pays-Bas.nl *) moet maken in verband met de transactie. Wees je ervan bewust dat je door wet- en/of regelgeving verplicht bent ons actief te informeren over je voornemen om producten binnen de overeengekomen periode te retourneren. 
De geretourneerde producten dienen in dezelfde staat te zijn zoals zij ons magazijn verlieten.
  6. Als ons een onjuiste adressering is verstrekt, waardoor bezorging niet mogelijk is, zullen er opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht worden.
*) Camino des Pays-Bas.nl is een product van Visioned, www.visioned.nl